Nama-nama Dosen Bpi Uin Jakarta


Data dosen tetap yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang PS:
No.
Nama Dosen Tetap

 NIDN**
Tgl. Lahir
Jabatan Akademik***
Gelar Akademik
Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal Universitas
Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1
Prof.Dr.Hj.Ismah Salman,M.Hum
 2015054701
Sigli
    15-5-1947
Guru Besar***
Prof.Dr, M.Hum
S1:IAINAr-Raniry Aceh
S2:  UI
S3:UIN Jakarta
1.Ilmu Dakwah
2.kajian Wanita
3.Pengkajian
    Islam
2
Prof.Dr.Daud Efendi,MA
2004054901
Magelang
04-5-1949
Guru Besar***
Prof.Dr.
S1:IAINJakarta
S3:UIN Jakarta
1.Pedagogik
2.Pengkajian  
   Islam
4
Drs. Mahmud  
        Djalal MA
2022045201
Padang
22-4-1952
Lektor Kepala***
Drs,MA
S1: IAIN Jakarta
S2: UM Jakarta
1.Pendidikan
   Agama Islam
2.Magister Studi
   Islam
5
Drs.Azwar Chatib, M.Si
2001055501
Bukit Tinggi
01-05-1955
Lektor***
Drs, M. Si
S1: UIN Jakarta
S2: Univ. Muhm Jkt
1.Ushuluddin
   (Dakwah)
2.Pengkj.Islam
6
Dra.Asriati Jami,M.Hum
2022046101
Jakarta
22-04-1961
Lektor Kepala***
Dra, M.Hum
S1: IAIN Jakarta
S2: UI
1.Pendikan  
   Bhs.inggris 
2.Kajian Wanita
7
Drs.M Lutfi MA
2006106701
Padang
06-10-1967
Lektor Kepala***
Drs.MA
S1:IAIN Imam
      Bonjol Pdg 
S2:UM Jakarta     
1.Dakwah
    (BPM)  
2. Studi Islam
8
Dra. Nasichah MA.
2026116701
Pemalang
26-11-1967
Lektor***
Dra, MA
S1:IAIN Sunan
      Kalijaga
S2:IAIN Jakarta
1.Bimbingan
   Penyuluhan
2.Ilmu Dakwah
9.
Dra.Musfirah Nurlaily, MA
2012047101
Jakarta
12-04-1971
Lektor***
Dra, MA
S1:IAIN Jakarta
S2:IAIN Jakarta
1.Peradilan 
   Agama
2.Syari’ah
10
Dra. Rini Laili Prihatini, M.Si
2007066901
Jombang
07-06-1969
Lektor***
Dra, M.Si
S1:IAIN Jakarta
S2: IPB
1.Ushuluddin
2.Ilmu
   Penyuluhan  
  Pembangunan
11
Drs. Sugiharto, MA
2006086801
Brebes
06-08-1966
Lektor***
Drs, MA
S1:IAIN Jakarta
S2: UM Jakarta
1.Ushuluddin
2.Pemikiran
   Agama
12
Dr. Suparto, M.Ed, MA
2030037101
Tegal
30-03-1971
Lektor Kepala***
Dr, M.Ed, MA
S1:IAIN Jakarta
S2: Monash
      Australia
S3: Adelaide
      Australia
1.Pendidikan
    Bhs Arab
2.Socilogy of
    Education
3. Socilogy of
    Education
13
Artiarini Puspita Arwan, M.Psi, Psikolog

Tangerang
09-11-1986
Lektor
M.Psi
 S1: UI
 S2: UI
1.Psikologi
2.Psikologi Profesi Pendidikan
13.
Fauzun Jamal, Lc, MA
Pariaman
21-10-1974
Asisten Ahli
Lc, MA
S1:Al-Azhar,
      Cairo
S2: IAIN Jakarta
1.Ushuluddin
2.Pengkajian
   Islam
14.
Kholis Ridho, S.Ag, M.Si
Jember
14-01-1978
Asisten Ahli
S.Ag, M.Si
S1: IAIN Jakarta
S2: UI
1.Ushuluddin
2.Sosiologi

0 komentar:

Posting Komentar